..:: O szkole ::..

BAZA

 Opis placówki  
 – szkoła położona na osiedlu Nowy Dwór
 – szkoła jednozmianowa (klasy I-III, zajęcia w godz. 8.00 – 13.25)
 – w klasach średnio 26 uczniów – klasy I-III i IV-VI w osobnych segmentach szkoły
 
 Baza
 dydaktyczna
 
 – 43 sale dydaktyczne
 – 3 pracownie komputerowe
 – komputery prezentacyjne w salach lekcyjnych
 – biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym (stały dostęp do Internetu)
 
 Baza sportowa  
 – basen oraz dwie sale gimnastyczne
 – dwie sale do gimnastyki korekcyjnej
 – blok sportowy
 – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko do koszykówki,  bieżnia, skocznia
 – ogrodzony plac zabaw dla dzieci młodszych
 
 Świetlica  
 – kilka grup świetlicowych dla uczniów klas I-III, każda grupa we własnej sali lekcyjno – świetlicowej,- godziny pracy: 6.30 – 8.00 i 11.35 – 17.00
 – w świetlicy są realizowane zajęcia plastyczne, muzyczne, ceramiczne, komputerowe, taneczne, muzyczne, oraz Spotkania z Europą
 
 Oferta gastronomiczna  
 – stołówka szkolna prowadzona przez ajenta
 – 2 sklepiki oferujące drobne przekąski, zapiekanki, kanapki, soki, ciepłe napoje
 
 Dozór placówki  
 – monitoring zewnętrzny, portiernia
 

OFERTA  EDUKACYJNA

 Misja szkoły
 – harmonijny rozwój każdego ucznia zgodny z jego osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami, ukierunkowany na wspieranie zdolności językowych i sportowych – bezpieczne i przyjazne warunki uczenia się
 – promowanie humanistycznego systemu wartości
 
 Udział w
 programach

 – Europejski Dzień Języków
 – Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci
 – Eduscience
 – AISEC
 – Volleymania
 – Basketmania
 – Comenius
 
 Oferta
 dodatkowa

 – nauka pływania od klasy I
 – bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: koła językowe (język francuski, niemiecki, angielski), plastyczne, sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna), informatyczne, ekologiczne, turystyczne, plastyczne, teatralne, wokalne,
 – popołudniowe zajęcia z trenerem osiedlowym
 – gimnastyka korekcyjna
 – zielone szkoły
 
 Osiągnięcia
 – certyfikaty: „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, „Szkoła promująca zdrowie”, "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"
 – szkoła stowarzyszona w UNESCO
 – uczniowie są laureatami wielu konkursów, m.in. języka francuskiego, recytatorskiego, ortograficznego, matematycznego Alfik, konkursów wokalnych i plastycznych,
zdobywają wysokie miejsca na konkursach sportowych (siatkówka, pływanie), konkursach wiedzy
 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 – szkoła zatrudnia 3 pedagogów, psychologa, logopedę, 2 terapeutki
 – w szkole funkcjonują klasy terapeutyczne (klasy indywidualnego rozwoju dla dzieci z problemami edukacyjnymi)
 – szkoła oferuje zajęcia logopedyczne, korekcyjno – dydaktyczne, wyrównawcze
 – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 6–letnich
 – terapia pedagogiczna, muzykoterapia, terapia Biofeedback, terapia metodą Warnkego
 
 Współpraca
 z zagranicą

 – program Comenius:
 – Edukacja Międzykulturowa – program UNESCO
 – Edukacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program UNESCO
 
 Współpraca
 z partnerami
 zewnętrznymi

 – Rada Osiedla – wspólna organizacja festynów, wigilii dla seniorów
 – filia Biblioteki Publicznej na Nowym Dworze – wspólna organizacja konkursów, edukacja czytelnicza dzieci
 – Centrum Kultury Zachód
 – współpraca w zakresie edukacji artystycznej dzieci – MDK Fabryczna
 – organizacja imprez, konkursów i festiwali – Szkolny Związek Sportowy
 – promowanie najzdolniejszych uczniów – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 
 Imprezy
 cykliczne
  
  – co roku organizujemy następujące uroczystości i imprezy: Pasowanie na Ucznia, Festiwal Nauki, Dzień Papieski, Święto Niepodległości, Europejski Dzień Języków,
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, zabawy karnawałowe i wiele innych.
 – jesteśmy organizatorami następujących konkursów:
    * Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
    * Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI
    * III etap Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
    * Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego klas IV-VI
    * Miejska Trójwymiarowa Galeria Plastyczna
 
 Inne informacje
 – w szkole działa Centrum Korekcji Wad Postawy (1 raz w tygodniu)
 – codziennie pełni dyżur pielęgniarka
 – gabinet stomatologiczny – (2 razy w tygodniu)