Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

 

Przewodniczący:   Waldemar Lenc  IV e
Wice przewodniczący:   Zbigniew Piskorz III b
Wice przewodniczący Gim.:   Beata Kruszyńska III b Gim.
Skarbnik SP 113:   Marcin Wróblewski VII a
Skarbnik Gim:   Iwona Fricz II c Gim.

Członkowie Prezydium RR – SP

Anna Pudełko 0a

Sebastian Kraszewski IIa

Małgorzata Baran – Łucarz Ie

Beata Pałka  Vc

Małgorzata Urlich – Kornacka  VI c

Izabela Woźniak VIIc

Członkowie Prezydium RR – Gim

Przewodniczący każdej klasy

 

 

    Konto RR: 29 1090 1522 0000 0001 1543 3514

W obecnym roku szkolnym wpłata na Radę Rodziców wynosi 40 zł.

 

 

Na portierni znajduje się teczka spełniająca rolę „skrzynki pocztowej”.
Prosimy o pozostawianie tam pism, informacji dotyczących spraw,
którymi chcieliby Państwo abyśmy się zajęli lub na co powinniśmy zwrócić uwagę w funkcjonowaniu Szkoły.