Dla rodziców

Informacje o rekrutacji

Dokumenty – klasy terapeutyczne 

Oferta klas terapeutycznych

Informacja wychowawcy klasy

Oświadczenie o stanie zdrowia

Regulamin klas terapeutycznych

 

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

System  elektronicznej  rekrutacji (strona wydziału edukacji)

 

Projekty

 

Projekt eduscience – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i technicznych

 

Dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy

 

Regulamin świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielny powrót do domu

Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielne wyjście na zajęcia dodatkowe

 

 Dokumenty – stołówka szkolna

 

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 – szkoła podstawowa

Regulamin korzystania ze stołówki

 

Wydawanie duplikatu legitymacji – dokumenty

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Zasady wydawania duplikatów dokumentów

 

Wycieczki szkolne

 

Numer konta do opłat za wycieczki szkolne

 

Podanie rodzica o zapewnienie opieki w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Druk podania

(Podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły co najmniej tydzień przed dniem wolnym od zajęć dydaktycznych).