Dla rodziców

Informacje o rekrutacji

 

Zapisy do klasy II i IV terapeutycznej

oferta klas terapeutycznych

podanie o przyjęcie dziecka do klasy terapeutycznej

opinia wychowawcy klasy

oświadczenie o stanie zdrowia

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych

Rekrutacja do klas dwujęzycznych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

System  elektronicznej  rekrutacji (strona wydziału edukacji)

 

Informacje o obiadach

 

Regulamin korzystania ze stołówki

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 – oddziały przedszkolne

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 – szkoła podstawowa, gimnazjum

 

Projekty

 

Projekt eduscience – podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i technicznych

 

Dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy

 

Regulamin świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielny powrót do domu

Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielne wyjście na zajęcia dodatkowe

 

Wydawanie duplikatu legitymacji – dokumenty

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Zasady wydawania duplikatów dokumentów