Technologie z klasą

tzk_logoW Szkole Podstawowej nr 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu realizowany jest projekt ,,Technologie z klasą”.

 

Projekt ,,Technologii z klasą” ma na celu:

  • rozwijanie u uczniów umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych (przy wykorzystaniu środowiska JavaScript),
  • kształtowanie umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów,
  • budowanie u uczniów kompetencji potrzebnych do pracy zespołowej,
  • zapoznanie z wiedzą dotyczącą przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci, a także odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,
  • rozbudzanie naturalnej ciekawość poznawczej uczniów.

 

Informacje dla rodziców