Szkoła w Mieście

szkola-w-miesciePROJEKT SZKOŁA W MIEŚCIE

 

W 2016 roku Wrocław stanie się Europejską Stolicą Kultury. Miasto podążając tym tropem, a także dodając działania z zakresu edukacji, postanowiło zrealizować projekt Szkoła w mieście. Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesienie jakości nauczania.
W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka przystąpiła do projektu, finansowanego w całości przez Urząd Miasta Wrocław. Szkoła w mieście zakłada udział uczniów w zajęciach prowadzonych w różnych instytucjach kulturalnych Wrocławia. Podczas zajęć realizowana jest obowiązująca podstawa programowa w nowej i atrakcyjnej formie.

 

Katarzyna Winnicka
Radosław Kalka

 

Aktualnie realizujemy drugą edycję Szkoły w mieście, współpracując z ponad 50 instytucjami. Projektem objęte są zerówki oraz klasy I-VI. Celem projektu jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej jako fascynującego miejsca edukacji, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wzrost jakości nauczania i uczynienie uczestnictwa w kulturze naturalnym elementem życia uczniów.
   Szokoła w mieście wzbogaca ofertą szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych oraz wolontariatu.
Do realizacji celów edukacyjnych projekt wykorzystuje zasoby wyższych uczelni, instytucji i organizacji miasta Wrocławia. Uczniowie realizują ciekawą tematykę zajęć z podstawy programowej w różnych instytucjach, co sprawia, że stają się jednocześnie współtwórcami zajęć, warsztatów i doświadczeń.
Udział w projekcie ma pozytywny wpływ na rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów oraz sprzyja rozwojowi pod względem merytorycznym, poznawczym i emocjonalnym.

 

 

Joanna Dera