„MATEMATYCZNE EKSPERYMENTY”

Projekt „MATEMATYCZNE EKSPERYMENTY”

 

plakat

 

 

W Szkole Podstawowej nr 113 im. Adama Rapackiego we Wrocławiu realizowany jest projekt „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem:  http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/matematyczne_eksperymenty/o-projekcie

 

 

Załączniki do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa – uczniowie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – uczniowie

Informacja dla rodziców i opiekunów

Plakat

Harmonogram form wsparcia

 

 

zalacznik-nr-1-me-logotypy

 

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej