Erasmus +

TRANSNATIONAL PROJECT MEETING

Community School Museums – COSMUS

Capo d’Orlando, Sicily

 

Mamy przyjemność brać udział w europejskim projekcie COSMUS (Program Horyzont 2020, ERASMUS +, Unia Europejska), który ma na celu docenienie europejskiego dziedzictwa kulturowego, jako centralnego elementu różnorodności i dialogu, a także ustanowienie strategicznych interakcji oraz promowanie dialogu międzykulturowego w kontekście szkolnym i społecznym, z poczuciem integracji oraz uczestnictwa. 

W dniach 02.11.2021 r. – 06.11.2021 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich (Capo d’Orlando, Sycylia).  Naszą społeczność szkolną reprezentowały panie: Katarzyna Skibiszewska i Edyta Pieniążek, wraz z sześciorgiem uczniów, którzy uczestniczyli    w zajęciach projektowych. W spotkaniu stacjonarnym brali udział uczniowie i nauczyciele z: Polski, Grecji, Portugalii i Sycylii, natomiast szkoły partnerskie z Rumunii i Turcji dołączyły do spotkania podczas transmisji online.

Spotkanie miało na celu: krótkoterminową wymianę międzynarodową, która rozwinęła umiejętności językowe, komunikacyjne, udoskonaliła metody nauczania, a także uczenia się pozaformalnego na rzecz budowy muzeów szkolnych.

 

Efektem trzyletniej współpracy ze szkołami, muzeami i instytucjami ma być stworzenie Szkolnego Muzeum Społeczności.

 

 COSMUS – COMMUNITY SCHOOLS MUSEUMS

 

VIRTUAL MUSEUM – Poland