Prawo

grafika_prawoZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI W SZKOLE

 

Statut SP 113 01.12.17 r.

Statut SP 113 01.05.18 r.

Ocenianie wewnątrzszkolne (wyciąg ze statutu)

Przedmiotowe systemy oceniania:
  –  klasy IV-VI
  –  klasy I-III

Przedmiotowe zasady oceniania – nowa podstawa programowa (klasy IV-VII)
  –  język polski
  –  języki obce
  – matematyka
  – informatyka
  – religia
– fizyka
– biologia

Przedmiotowe zasady oceniania – gimnazjum
– fizyka
Zasady Kodeksu TIK

Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/18

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin świetlicy

Dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy:
–  Karta zapisu do świetlicy
–  Upoważnienie do odbioru dziecka
–  Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielny powrót do domu
–  Oświadczenie o zezwoleniu na samodzielne wyjście na zajęcia dodatkowe
Podanie rodzica o zapewnienie opieki w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Regulamin korzystania ze stołówki

Regulamin SP 113

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Ucznia

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji

Regulamin projektu edukacyjnego

Regulamin wycieczek szkolnych