O szkole

 

OPIS PLACÓWKI
– szkoła położona na osiedlu Nowy Dwór
– szkoła jednozmianowa (klasy I-III, zajęcia w godz. 8.00 – 13.25)
– w klasach średnio 26 uczniów – klasy I-III i IV-VI w osobnych segmentach szkoły
Baza dydaktyczna
– 43 sale dydaktyczne
– 3 pracownie komputerowe
– komputery prezentacyjne w salach lekcyjnych
– biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym (stały dostęp do Internetu)
 Baza sportowa
– basen oraz dwie sale gimnastyczne
– dwie sale do gimnastyki korekcyjnej
– blok sportowy
– boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko do koszykówki,  bieżnia, skocznia
– ogrodzony plac zabaw dla dzieci młodszych
Świetlica
– kilka grup świetlicowych dla uczniów klas I-III, każda grupa we własnej sali lekcyjno – świetlicowej,- godziny pracy: 6.30 – 8.00 i 11.35 – 17.00
– w świetlicy są realizowane zajęcia plastyczne, muzyczne, ceramiczne, komputerowe, taneczne, muzyczne, oraz Spotkania z Europą
  Oferta gastronomiczna
– stołówka szkolna prowadzona przez ajenta
– 2 sklepiki oferujące drobne przekąski, zapiekanki, kanapki, soki, ciepłe napoje
 Dozór placówki
– monitoring zewnętrzny, portiernia
MISJA SZKOŁY
– harmonijny rozwój każdego ucznia zgodny z jego osobistymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami, ukierunkowany
na wspieranie zdolności językowych i sportowych – bezpieczne i przyjazne warunki uczenia się
– promowanie humanistycznego systemu wartości
  Udział w programach
– Europejski Dzień Języków
– Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci
– Eduscience
– AISEC
– Volleymania
– Basketmania
– Comenius
Oferta dodatkowa
– nauka pływania od klasy I
– bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: koła językowe (język francuski, niemiecki, angielski), plastyczne, sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna),
informatyczne, ekologiczne, turystyczne, plastyczne, teatralne, wokalne,
– popołudniowe zajęcia z trenerem osiedlowym
– gimnastyka korekcyjna
– zielone szkoły
  Osiągnięcia
– certyfikaty: „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
– szkoła stowarzyszona w UNESCO
– uczniowie są laureatami wielu konkursów, m.in. języka francuskiego, recytatorskiego, ortograficznego, matematycznego Alfik,
konkursów wokalnych i plastycznych,
zdobywają wysokie miejsca na konkursach sportowych (siatkówka, pływanie), konkursach wiedzy
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
– szkoła zatrudnia 3 pedagogów, psychologa, logopedę, 2 terapeutki
– w szkole funkcjonują klasy terapeutyczne (klasy indywidualnego rozwoju dla dzieci z problemami edukacyjnymi)
– szkoła oferuje zajęcia logopedyczne, korekcyjno – dydaktyczne, wyrównawcze
– terapia pedagogiczna, muzykoterapia, terapia Biofeedback, terapia metodą Warnkego
 Współpraca  z zagranicą
– program Comenius:
– Edukacja Międzykulturowa – program UNESCO
– Edukacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – program UNESCO
 Współpraca z partnerami zewnętrznymi
– Rada Osiedla – wspólna organizacja festynów, wigilii dla seniorów
– filia Biblioteki Publicznej na Nowym Dworze – wspólna organizacja konkursów, edukacja czytelnicza dzieci
– Centrum Kultury Zachód
– współpraca w zakresie edukacji artystycznej dzieci – MDK Fabryczna
– organizacja imprez, konkursów i festiwali – Szkolny Związek Sportowy
– promowanie najzdolniejszych uczniów – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
 Imprezy cykliczne
– co roku organizujemy następujące uroczystości i imprezy: Pasowanie na Ucznia, Festiwal Nauki, Dzień Papieski, Święto Niepodległości,
Europejski Dzień Języków,
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, zabawy karnawałowe i wiele innych.
– jesteśmy organizatorami następujących konkursów:
* Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
* Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI
* III etap Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
 * Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego klas IV-VI
* Miejska Trójwymiarowa Galeria Plastyczna
 Inne informacje
– w szkole działa Centrum Korekcji Wad Postawy (1 raz w tygodniu)
– codziennie pełni dyżur pielęgniarka