Kontakt

logo-czarno-bialeAdres:

54-438  Wrocław,

Ul. Zemska 16c

 

Telefon:  71 798 69 15

Sekretariat wew.   100
Administracja wew.   110
Pielęgniarka wew.   170
Przedszkole wew.   104
Intendent szkoła wew.   201
Intendent przedszkole wew.   115

Poczta elektroniczna:

 

dyrektor dyrektor@sp113.wroc.pl
sekretariat sekretariat@sp113.wroc.pl
księgowość ksiegowosc@sp113.wroc.pl
Przedszkole nr 133 przedszkole.133@sp113.wroc.pl
administrator sieci administrator@sp113.wroc.pl
biblioteka biblioteka@sp113.wroc.pl
Inspektor Ochrony Danych        Osobowych -Tomasz Grzybowski

 

inspektor@coreconsulting.pl

+ 48 501 083 482

ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań

Fax: 71 7984415