Program polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”

W naszej szkole realizowany jest program polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”. Program kierowany jest do dzieci w wieku od  6 do 15 lat i ich rodziców.

 

Cel programu: ograniczenie występowania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych poprzez zintensyfikowane działania edukacyjne, zapobiegawcze i lecznicze.  Program zakłada realizację zabiegów profilaktycznych połączonych z edukacją zdrowotną, które finansuje Miasto Wrocław.

 

Zabiegi profilaktyczne wykonywane w ramach Programu polityki zdrowotnej obejmują:

1.badanie stomatologiczne z określeniem stanu jamy ustnej oraz potrzeb edukacyjnych, profilaktycznych i leczniczych;

2.stabilizację próchnicy zębów mlecznych;

3.lakowanie zębów stałych: górne i dolne pierwsze trzonowe („szóstki”);

4.lakowanie zębów stałych: górne i dolne pierwsze i drugie przedtrzonowe („piątki”, „czwórki”);

5.lakowanie zębów stałych: górne i dolne drugie trzonowe stałe („siódemki”);

6.leczenie próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych.

 

Edukacja zdrowotna skierowana jest zarówno do uczniów wrocławskich szkół podstawowych w wieku 6-15 lat, jak i ich rodziców.

Co ma na celu?

Wyposażyć rodziców i dzieci w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą zadbać właściwie o higienę jamy ustnej, wykształcić nawyki związane z racjonalnym odżywianiem, a także potrzebą korzystania z opieki stomatologicznej.

Działania w tym obszarze obejmują spotkania edukacyjno-informacyjne z odbiorcami Programu (grupowe i indywidualne), w tym instruktaż higieny jamy ustnej. Uczniowie i ich rodzice dowiedzą się m.in., czym jest próchnica i jak jej zapobiegać. Metoda czterech kroków:

  1. słuchaj, 2. patrz, 3. ucz się, 4. powtarzaj pozwoli zadbać o zdrowy uśmiech dzieci.

 

Leczenie zębów odbywa się w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego Program.

 

Zgoda na udział w programie