Informacja dla użytkowników basenu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinnam odpowiadać woda na pływalniach Zarządca Basenu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 informuje,  że na podstawie przeprowadzanych badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych z dnia 20.09.2018 r. woda spełnia wymagania ww. Rozporządzenia.