Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie: Usługi restauracyjne dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.06.2018 r.  Termin składania ofert upłynął w dniu 20.06.2018 r. o godzinie 15:00.

 

Do tego terminu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Cena zł brutto

1 RETTMAN Sp z o.o. Sp. K. (53- 226 Wrocław, ul. Różana5, lok. 9) 1 184 772,75

Zamawiający na przedmiotowe zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę: 962 110 ,80 zł brutto.

 

Plik do pobrania