Zapisy do świetlicy szkolnej

Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej otrzymają karty zapisu na nowy rok szkolny 2018/2019 od wychowawców grup w kwietniu, pozostali rodzice zainteresowani zapisem dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązani są pobrać Kartę Zapisu ze strony internetowej szkoły, z portierni lub z pokoju 145. Proszę o jak najszybsze wypełnienie karty, najpóźniej do czerwca i złożenie jej na portierni, w sekretariacie albo w pokoju 145. Karta zapisu do świetlicy szkolnej jest przeznaczona tylko dla uczniów szkoły podstawowej, nie dla zerówki.

 Kierownik świetlicy

Danuta Ciura

Dokumenty związane z zapisem dziecka do świetlicy

Regulamin świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

Upoważnienie do odbioru dziecka