Zamówienie na usługi społeczne – pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Usługi restauracyjne dla potrzeb dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 we Wrocławiu.

 

Dotyczy: Pytania i odpowiedzi do przetargu.

 

Pytania do przetargu 

Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi cz.2