Akademia Przyszłości w SP 113

Przy współpracy z Dyrekcją, Pedagogiem oraz Wychowawcami udało nam się utworzyć szkolny oddział Akademii Przyszłości, który działa w szkole od początku obecnego roku szkolnego. Jest to program Stowarzyszenia Wiosna, który pomaga dzieciom w osiąganiu lepszych wyników w nauce oraz poznawaniu swoich mocnych stron. W tym roku szkolnym zajęcia z dziećmi odbywały się w czasie godzin pracy świetlicy szkolnej. Szczegóły na https://akademiaprzyszlosci.org.pl/

Program objął pomocą sześcioro uczniów naszej szkoły. W przyszłym roku szkolnym Akademia Przyszłości może włączyć do programu dwunastu uczniów szkoły. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

 

 

 

 

Edyta Pieniążek
Koordynator szkolny Akademii Przyszłości