Konkurs „Zimowy Flesz”

Zapraszamy dzieci ze świetlic Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu do udziału w konkursie ,,ZIMOWY FLESZ”

 

Cele konkursu

 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody.
 • Promowanie fotografowania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
 • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.

 

Warunki konkursu

 • Tematem konkursu jest zima ukazana na fotografii.
 • Prace oceniane będą w kategoriach:
  • Fotografia
  • Fotomontaż
 • Przyjmujemy zdjęcia w dowolnie wybranym formacie.
 • Opis prac (z tyłu fotografii) powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer grupy świetlicowej.
 • Prace należy złożyć do wychowawców grup świetlicowych do 19.02.2018 r.

 

Postanowienia końcowe

 • Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.

Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody i dyplomy.

 • Kryteria oceny prac:
  • zgodność pracy z tematyką,
  • pomysłowość, oryginalność pracy,
  • walory estetyczne pracy.
 • Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 3 fotografii.

Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na gazetce ściennej w głównym korytarzu

i zamieszczone na szkolnym FB i stronie internetowej.

 

  Życzymy pięknych ujęć i świetnej zabawy! Organizatorzy.

                                                    Edyta Pieniążek,  Magdalena Benedikt, Rafał Świerczek