Olimpiada Geograficzna – lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego

Organizatorem Olimpiady jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 113 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Wrocławiu. Olimpiada adresowana jest do uczniów wszystkich dolnośląskich gimnazjów oraz uczniów klas VII szkół podstawowych zainteresowanych geografią, jak również turystyką i krajoznawstwem.

 Olimpiada składa się z 3 etapów:

– szkolnego,

– rejonowego,

– wojewódzkiego.

Kartę zgłoszenia do Olimpiady (załącznik 1) należy przesłać do 30 listopada 2017 roku elektronicznie na adres email: jzakrzewski0411@edu.wroclaw.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady Geograficznej znajdują się w regulaminie.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin Olimpiady Geograficznej dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

załącznik 1 – Karta zgłoszenia 

załącznik 2 – Zgoda na publikowanie danych osobowych

załącznik 3 – Protokół z etapu szkolnego 

 

 

Lista szkół zgłoszonych do Olimpiady Geograficznej

 

Szablon odpowiedzi z etapu szkolnego

 

 Lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego

 

Zgodnie z § 16 Regulaminu Olimpiady Geograficznej dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 organizatorzy do etapu rejonowego (powiatowego) zakwalifikowali zwycięzcę etapu szkolnego niezależnie od ilości zdobytych punktów (z każdej szkoły 1 osoba) oraz wszystkich, którzy zdobyli w tym etapie co najmniej 22 punkty.